Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

Θεσσαλοί αγρότες καλούνται να να ξαναγοράσουν τη γη τους


Αμφισβητούν την κυριότητα 400.000 στρεμμάτων αγροτικής γης στη Θεσσαλία 


Υπό αμφισβήτηση θέτει η κυβέρνηση τους τίτλους κυριότητας αγροτικών εκτάσεων που βρίσκονται σε δασικούς χάρτες στην περιοχή της Θεσσαλίας υποχρεώνοντας τους ιδιοκτήτες να ξαναγοράσουν τη γη τους!

15.000 Θεσσαλοί αγρότες που έχουν στην κατοχή τους γεωργικές εκτάσεις 300.000-400.000 στρεμμάτων με όλα τα νόμιμα έγγραφα που αποδεικνύουν την κυριότητά τους καλούνται να πληρώσουν όχι μόνο την αλλαγή χρήσης της γης, αλλά και τους τίτλους εξαγοράς. 

Ο κ. Δημήτρης Νανάς, αγρότης από την περιοχή της Μαγνησίας, καταγγέλλει στον «Αγροτικό Τύπο»: «Είμαστε αγρότες από το Νομό Μαγνησίας και όταν προσήλθαμε στο δασαρχείο της περιοχής για να προβούμε σε αλλαγή χρήσης της γης πληρώνοντας φυσικά το ανάλογο αντίτιμο, μας ζητήθηκαν οι τίτλοι κυριότητας, τους οποίους και προσκομίσαμε.
Ωστόσο, μας ζητούσαν να είναι δικαστικά αναγνωρισμένοι είτε από το οικείο Πρωτοδικείο είτε από το Συμβούλιο της Επικρατείας».

Ο ίδιος προσθέτει ότι είναι παράλογο να πληρώσουν για την εξαγορά της γης που κληρονόμησαν από τους προγόνους τους που την είχαν αγοράσει πριν από 100 χρόνια, σημειώνοντας ότι μέχρι τώρα το Ελληνικό Δημόσιο εισέπραττε κανονικά τους φόρους από αυτές τις εκτάσεις (Ε9, ΕΝΦΙΑ, δήλωση φόρου εισοδήματος κ.λπ.).
«Εγώ προσωπικά για τη γη αυτή εδώ και 35 χρόνια υποβάλλω δήλωση ΟΣΔΕ (αίτηση για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης), εισπράττω επιδοτήσεις, έχω ενταχθεί σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης», αναφέρει χαρακτηριστικά στον «Ε.Τ.» ο κ. Νανάς.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι το κόστος εξαγοράς είναι δυσβάστακτο για τον αγροτικό κόσμο, καθώς στην καλύτερη περίπτωση θα πρέπει να καταβάλουν για την εξαγορά αλλά και την αλλαγή χρήσης το λιγότερο 250 ευρώ το στρέμμα, ενώ τα έξοδα για δασολόγο, μηχανικό και δικηγόρο μαζί με την πληρωμή των αντίστοιχων παράβολων αγγίζουν τις 4.000 ευρώ.

Συνεχείς παρεμβάσεις για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την ανάρτηση των δασικών χαρτών έχει πραγματοποιήσει στη Βουλή ο βουλευτής Μαγνησίας της Ν.Δ., κ. Χρήστος Μπουκώρος, ο οποίος δηλώνει στον «Αγροτικό Τύπο» ότι σε κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχε με τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος, κ. Σωκράτη Φάμελλο, έχει ζητήσει νομοθετική ρύθμιση για το θέμα. «Χιλιάδες αγρότες της Θεσσαλίας βρίσκονται σε απόγνωση.

Αν, για παράδειγμα, έχουν έκταση 200 στρεμμάτων που καλλιεργούν σιτηρά, το ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά τις 10.000 ευρώ, όταν για την αλλαγή χρήσης και για τους τίτλους κυριότητας θα πρέπει να πληρώσουν για την ίδια έκταση τουλάχιστον 40.000 ευρώ», υπογραμμίζει ο κ. Μπουκώρος.

Διαμαρτυρία
Στο μεταξύ, αγρότες της περιοχής εκπροσωπούμενοι από το δικηγόρο, κ. Σωκράτη Κόκκαλη, έχουν ετοιμάσει αίτηση-διαμαρτυρία, με την οποία ζητούν από την κυβέρνηση να καταθέσει νομοθετική ρύθμιση για να αναγνωριστούν ως «ιδιοκτήτες, νομείς, κάτοχοι και αδιαφιλονίκητοι κύριοι, έναντι όλων, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Δημοσίου, όσων εκτάσεων αγοράστηκαν κατόπιν άδειας του υπουργείου Γεωργίας.

«Εμείς, οι κάτοικοι της ελληνικής επαρχίας, που κατέχουμε την ιδιόκτητη γη μας από τους προγόνους μας, αισθανόμαστε έντονα την αναλγησία του κράτους, καθόσον εξομοιωνόμαστε με τους καταπατητές δημόσιας έκτασης, αφού τα δασαρχεία αμφισβητούν την ιδιοκτησία μας.

Ειδικότερα, ανατρέχοντας στον τρόπο κτήσης της κυριότητας επί της ιδιοκτησίας μας, απώτερος δικαιοπάροχος όλων μας ήταν κάθε φορά Τούρκος πολίτης, ο οποίος και κατείχε την εκάστοτε έκταση δυνάμει έγκυρων οθωμανικών τίτλων, την οποία στη συνέχεια μεταβίβασε σε Ελληνες πολίτες, δυνάμει έγκυρων συμβολαίων που μετεγράφηκαν νόμιμα στα υποθηκοφυλακεία του νομού, με άδεια που έλαβε από τον υπουργό Γεωργίας.

Εν συνεχεία κατά το έτος 1924 και έπειτα, από αυτούς τους Ελληνες πολίτες, οι πρόγονοί μας αγόρασαν εξ αδιαιρέτου δυνάμει έγκυρων και νομίμως μετεγγραμμένων συμβολαίων την εκάστοτε έκταση, ενώ στα πωλητήρια συμβόλαια επισυνάπτεται και μνημονεύεται σχετική απόφαση του υπουργού Γεωργίας, σύμφωνα με το Ν. 3250/1924, ο οποίος επέτρεψε την πώληση όλων αυτών των εκτάσεων.

Με το πέρασμα των χρόνων ακολούθησαν άτυπες αλλά και συμβολαιογραφικές διανομές των αγροτεμαχίων, αφού οι πρόγονοί μας είχαν την εδραία πεποίθηση ότι είναι αδιαφιλονίκητοι κύριοι, νομείς και κάτοχοι των ανωτέρω εκτάσεων, τόσο έναντι τρίτων όσο και έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, και συνεπώς η κάθε οικογένεια έλαβε στην απόλυτη κυριότητα, νομή και κατοχή της το τμήμα εκείνο της μεγαλύτερης έκτασης που της αντιστοιχούσε, ενώ ακολούθησαν μετέπειτα μεταβιβάσεις, φθάνοντας μέχρι τις ημέρες μας, όπου έκαστος εξ ημών τυγχάνει αποκλειστικός κύριος της έκτασης που διανεμήθηκε.

Αφ’ ης στιγμής αναλάβαμε την κυριότητα, νομή και κατοχή της ιδιοκτησίας μας, καλλιεργούμε την ανωτέρω έκταση αδιαλείπτως και τη χρησιμοποιούμε, έχοντας την απόλυτη βεβαιότητα και εδραία πεποίθηση περί της απολύτου και αδιαμφισβήτητης κυριότητάς μας επ’ αυτής, ασκώντας αδιαλείπτως, χωρίς καμία διατάραξη, όλες τις προσιδιάζουσες πράξεις νομής και κατοχής, δίχως να αμφισβητηθούν ποτέ όχι μόνο τα δικαιώματα ημών ως κυρίων των εν λόγω εκτάσεων, αλλά ούτε και των δικαιοπαρόχων μας, από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ούτε και από το Ελληνικό Δημόσιο», αναφέρει η αίτηση που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή και αποσπάσματα της οποίας δημοσιεύει σήμερα ο «Αγροτικός Τύπος».

Αποδεικτικά κατοχής
Στην εν λόγω διαμαρτυρία σημειώνεται επίσης ότι όλες οι εκτάσεις που αγοράστηκαν με νόμιμους τίτλους, κατόπιν άδειας του υπουργού Γεωργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3250/1924, ουδέποτε ανήκαν στο Ελληνικό Δημόσιο, καθώς αποκτήθηκαν με αδιάλειπτη σειρά νομίμως μετεγγραμμένων συμβολαιογραφικών τίτλων (παράγωγο τρόπο). Προσθέτουν δε ότι «επικουρικά» τυγχάνουν κύριοι, νομείς και κάτοχοι των ακινήτων με τακτική ή και έκτακτη χρησικτησία (πρωτότυπο τρόπο), με προσμέτρηση στο χρόνο νομής τους και του χρόνου νομής των δικαιοπαρόχων τους κατά τη διάταξη του άρθρου 1051 του Αστικού Κώδικα.

«Ειδικότερα, από το χρόνο που αποκτήσαμε τα αγροτεμάχια, νεμόμαστε και κατέχουμε αυτό εμφανώς έναντι κάθε τρίτου και του Δημοσίου, διαρκώς και αδιάκοπα καλή τη πίστη, με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία και διάνοια κυρίου, ασκώντας αδιαλείπτως επ’ αυτού άμεση φυσική εξουσία και επιχειρώντας κάθε ανεξαιρέτως πράξη που προσιδιάζει στη φύση και στον προορισμό τους ως αγροτεμαχίων, χωρίς να ενοχληθούμε ποτέ από οποιονδήποτε τρίτο, ούτε φυσικά από το Ελληνικό Δημόσιο», επισημαίνεται στην αίτηση.

Επιπλέον, αναφέρουν ότι καλλιεργούν τις εκτάσεις αυτές, τις μισθώνουν, προβαίνουν σε αγοραπωλησίες ή δηλώσεις αποδοχής κληρονομιάς, από τις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο εισπράττει το φόρο πώλησης ή κληρονομίας αντίστοιχα, τα δηλώνουν σε κάθε είδους δημόσιες Αρχές, φορολογικές ή άλλες (δήλωση φόρου εισοδήματος, Ε9, ΕΤΑΚ, ΕΕΤΗΔΕ, ΕΝΦΙΑ) καταβάλλοντας και τους αντίστοιχους φόρους, ενώ προβαίνουν σε δήλωση ΟΣΔΕ από το 1981, εισπράττοντας ενισχύσεις.

Απαλλοτριώσεις
Το παράδοξο, σύμφωνα με τους αγρότες της Μαγνησίας που υπογράφουν τη διαμαρτυρία, είναι ότι «το Ελληνικό Δημόσιο κατά το παρελθόν είχε αναγνωρίσει τους προκτήτορές μας ως κύριους, αφού τα ανωτέρω κτήματα εξαιρέθησαν υπέρ ημών των ιδιοκτητών, κατόπιν απόφασης της κατ’ αρθ. 71 του Αγροτικού Κώδικα Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, από την απαλλοτρίωση που διέταξε ο υπουργός Γεωργίας κατά το έτος 1954.

Περί το έτος 1948 περίπου και έπειτα, προέβημεν σε αλλαγή χρήσης κατόπιν νομίμων αδειών που εκδίδοντο από το υπουργείο Γεωργίας και από τη Διεύθυνση Γεωργίας του εκάστοτε νομού, οι οποίες μάλιστα προσκομίζονταν στην Διεύθυνση Εγγειων Βελτιώσεων του νομού μας (μηχανική καλλιέργεια), οι οποίες άδειες όμως δεν βρίσκονται εις χείρας μας, αλλά ούτε και στο αντίστοιχο αρχείο των υπηρεσιών αυτών, εξαιτίας του μεγάλου χρονικού διαστήματος που παρήλθε».

Παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι με όλους τους προαναφερθέντες τρόπους αποδεικνύεται η κυριότητά τους επί των συγκεκριμένων εκτάσεων, το δασαρχείο και η αντίστοιχη Διεύθυνση Δασών δεν τους αναγνωρίζουν ως ιδιοκτήτες, παρά την ύπαρξη νομίμως μετεγγραμμένων τίτλων ιδιοκτησίας και επαναλαμβάνουν ότι προκειμένου οι εκτάσεις τους να θεωρηθούν ιδιωτικές να προσκομίσουν δικαστικές αποφάσεις που αναγνωρίζουν την ιδιοκτησία τους. Και όλα αυτά «παραβλέποντας τη διάταξη του αρθ. 10 παρ. 1 του Ν. 3208/2003, που ορίζει ότι
1. Το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε δάση, δασικές εκτάσεις και στις εκτάσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου που:… ΙΙΙ. Περιήλθαν “κατά κυριότητα”: ζ) Κατόπιν αδείας του υπουργού Γεωργίας κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 2 του από 3.9.1924 νομοθετικού διατάγματος που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 3250/1924 (Α’ 324), εφόσον η άδεια μεταβίβασης δεν ανακλήθηκε ούτε ακυρώθηκε με δικαστική απόφαση», καθώς και την ad hoc 291/2015 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με αποτέλεσμα να εξαναγκαζόμαστε να επαναγοράσουμε τη γη που μας ανήκει εδώ και 100 και πλέον χρόνια!
Επίσης, η αναλγησία του ελληνικού κράτους φθάνει στο σημείο να απαιτεί από εμάς την κατάθεση εξαρτημένων τοπογραφικών σε ΕΓΣΑ ’87, επιβαρύνοντάς μας με επιπλέον δυσθεώρητο κόστος, ενώ είναι γνωστό πως οι ανωτέρω εκτάσεις μας δηλώνονται στο σύστημα ΟΣΔΕ από το έτος 1981, όπου οι συντεταγμένες των αγροτεμαχίων έχουν αποτυπωθεί σύμφωνα με το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ’87) και το Δασαρχείο και οι Διευθύνσεις Δασών μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν. Τέλος, παρατηρείται το φαινόμενο να μην υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση σε όλη την ελληνική επικράτεια των ζητημάτων που προκύπτουν από την ανάρτηση των δασικών χαρτών και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας», σημειώνουν οι θιγόμενοι αγρότες στην αίτησή τους.

Αιτήματα
Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητούν την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας με νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να δοθεί λύση στην υφιστάμενη χαοτική κατάσταση, ώστε να βγούμε από το αδιέξοδο και την απόγνωση στην οποία έχουμε περιέλθει, ήτοι:
Να αναγνωριστούν ιδιοκτήτες, νομείς, κάτοχοι και αδιαφιλονίκητοι κύριοι, έναντι όλων, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Δημοσίου, όσων εκτάσεων αγοράστηκαν κατόπιν άδειας του υπουργού Γεωργίας, κατ’ αρθ. 10 παρ. 1 εδαφ. ΙΙΙ περ. ζ’ του Ν. 3208/2003.
Να γίνει δεκτό, ώστε κατά τη διαδικασία των προδήλων σφαλμάτων να εξαιρέσουν τις εκτάσεις τους που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές, καθόσον έχουν αναγνωριστεί ως ιδιωτικές, αφού προήλθαν από αγορά κατ’ αρθ. 10 παρ. 1 εδαφ. ΙΙΙ περ. ζ’ του Ν. 3208/2003.
Για όσες από τις εκτάσεις τους που εμφανίζονται δασικές να υποβληθεί αίτημα για έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης με καταβολή του αντίστοιχου ανταλλάγματος χρήσης, αυτό να προσδιοριστεί στο ποσοστό του 12,5%, καθόσον έχουν αναγνωριστεί ως ιδιωτικές, αφού προήλθαν από αγορά κατ’ αρθ. 10 παρ. 1 εδαφ. ΙΙΙ περ. ζ’ του Ν. 3208/2003.
Να μην υποχρεωθούν σε σύνταξη νέων τοπογραφικών διαγραμμάτων με το σύστημα ΕΓΣΑ ’87, αλλά να χρησιμοποιηθούν οι συντεταγμένες των αγροτεμαχίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (ΟΣΔΕ).
Να υπάρξει ενιαία και κοινή αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που ανακύπτουν από την ανάρτηση των δασικών χαρτών σε όλη την ελληνική επικράτεια.


ΓΩΓΩ ΚΑΤΣΕΛΗ

stontoixo.com


Η λύση για τη χώρα δεν θα προέλθει από κανένα Eurogroup, μόνη διαπραγμάτευση η ανάπτυξη


Δεν θα καταλάβω ποτέ γιατί οι Έλληνες πρωθυπουργοί της κρίσης πιστεύουν ότι η καλύτερη διαπραγμάτευση είναι το να παγώσουν τα πάντα για μερικούς μήνες και να απειλήσουν τους Ευρωπαίους ότι...θα κρατήσουν την ανάσα τους μέχρι να σκάσουν.

Όσο πιο αργά επιστρέφει η Ελλάδα στον δρόμο της ανάπτυξης, τόσο μεγαλύτερη είναι η εξάρτηση της από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης κι ως εκ τούτου τόσο λιγότερο πιθανή μια ρύθμιση του ελληνικού χρέους.


Η ρύθμιση του χρέους θα έρθει όταν η ελληνική οικονομία πατήσει γερά στα πόδια της και ο Έλληνας πρωθυπουργός εκείνης της εποχής θα μπορέσει να μπει στο Eurogroup με την αυτοπεποίθηση της σταδιακής ανάκτησης της εθνικής δημοσιονομικής κυριαρχίας. Τότε και μόνο τότε θα αποφασιστεί κάτι αληθινά σημαντικά και γενναίο για το πρόδηλα μη βιώσιμο ελληνικό χρέος. 


Όσο η Ελλάδα διοικείται από τυχοδιωκτικές και λαϊκίστικες κυβερνήσεις, τόσο περισσότερο θα αρνούνται να προσέλθουν με σοβαρότητα στο τραπέζι και υπόλοιπες τυχοδιωκτικές και λαϊκιστικές κυβερνήσεις της ΕΕ. Για να σταματήσουν οι γελοιότητες του τύπου "πλεονάσματα μέχρι το 2060", θα πρέπει μόνοι μας να χαράξουμε ένα βιώσιμο σχέδιο εξόδου από την κρίση -όσο κλισέ κι αν ακούγεται πια αυτό.      

parapolitiki.com  

Για τα σκουπίδια


Αφήνουμε τα πάντα στα σκουπίδια. Οχι μόνο φαγητά, πλαστικά, ζωμούς και οσμές αποσύνθεσης. Οι κάδοι των σκουπιδιών είναι τα μικρά, κλειστά και ανοιχτά, νεκροταφεία της πόλης. Και αυτοί οι λόφοι των σκουπιδιών στις πόλεις, μας αξίζουν

Του Κώστα Γιαννακίδη

Αυτοί οι λόφοι των σκουπιδιών στις πόλεις, μπορεί και να μας αξίζουν. Παράγουμε σκουπίδια. Και καταναλώνουμε. Στον δημόσιο βίο, στα μέσα ενημέρωσης, στην κοινωνική δικτύωση. Τα σκουπίδια στους δρόμους δεν κρύβουν μόνο κινδύνους και δυσάρεστες οσμές. Αναδεικνύουν και ένα περιγραφικό συμβολισμό για αυτά που ζούμε, βλέπουμε και ακούμε.

Εδώ και γενιές ως Ελληνες, διατηρούμε μία ιδιαίτερη σχέση με τα σκουπίδια, μέσα από την οποία αναδεικνύονται και ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του γένους. Δημιουργούμε σκουπίδια, όμως σπεύδουμε αμέσως να απαλλαγούμε από αυτά. Δεν έχει σημασία πού θα καταλήξουν. Αρκεί να είναι έξω από το σπίτι μας και μακριά από την πόρτα μας. Πετάμε τα σκουπίδια από το μπαλκόνι, από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Δίπλα ή πάνω στον κάδο, όχι απαραιτήτως και μέσα. Συχνά δε προτιμούμε να τα τοποθετήσουμε έξω από την πόρτα του γείτονα, γνωρίζοντας, άλλωστε, ότι και αυτός προτίθεται να κάνει ακριβώς το ίδιο.

Αφήνουμε τα πάντα στα σκουπίδια. Όχι μόνο φαγητά, πλαστικά, ζωμούς και οσμές αποσύνθεσης. Οι κάδοι των σκουπιδιών είναι τα μικρά, κλειστά και ανοιχτά, νεκροταφεία της πόλης. Στα σκουπίδια ή δίπλα σε αυτά, αποχωριζόμαστε ολόκληρα κομμάτια της ζωής μας. Το στρώμα που, ποιος ξέρει τι αγκάλιασε, την τυφλωμένη τηλεόραση, παλιά ρούχα, βιβλία, έπιπλα. Τα σημεία απόθεσης των σκουπιδιών είναι πλέον κόμβοι μεταφοράς κομματιών ζωής. Θα αφήσω τα αποφόρια μου για να τα πάρει κάποιος άγνωστος μέσα στη νύχτα. Θα μυρίσει τη μυρωδιά μου. Θα βρει εκείνο το σημείωμα σε μία τσέπη. Θα μοιραστούμε αντικείμενα και ψηφίδες της ζωής μου. Και αυτό, αν το σκεφτείτε, είναι πολύ σπουδαίο για να συμβαίνει πάνω σε ένα σωρό από σκουπίδια. Τα σκουπίδια ταϊζουν τις γάτες, τους σκύλους και τα ποντίκια της πόλης, γίνονται το καταφύγιο των εγκαταλελειμμένων και το εκτροφείο των απεχθών.

Στον δυτικό κόσμο διατηρούν μία διαφορετική σχέση με τα σκουπίδια τους. Δεν τα «κατεβάζουν» τόσο συχνά, κάνουν ανακύκλωση και τα αξιοποιούν ενεργειακά. Ακόμα και τα απορριμματοφόρα τους, τα βλέπεις, δεν είναι σαν τα δικά μας. Τα δικά μας είναι πια σαν κάτι μοχθηρά, γερασμένα τέρατα, σαν ξεδοντιασμένες ύαινες που σέρνονται με βρυχηθμούς, βγάζοντας από το στόμα απαίσια, βρωμερά υγρά. Και σε αυτά υπηρετούν αληθινοί ήρωες, παλικάρια της πόλης, ατρόμητοι άνδρακλες που θα βάλουν τα χέρια στη σήψη και στη δυσωδία, μαζεύοντας ως και ψοφίμια. Και μετά, με μία κίνηση που είναι λες και χορογραφήθηκε, ταΐζουν το στόμα του τέρατος.

Τα τέρατα, πηγαίνουν και αδειάζουν τα στομάχια τους στις χωματερές. Ζούμε σε μία χώρα που ούτε και η ίδια γνωρίζει πόσες παράνομες χωματερές διαθέτει. Θάβουμε και σκεπάζουμε. Αυτό που κάνουμε πάντα. Γιατί μπορεί ο πολιτισμός να επιβεβαιώνεται με έργα και μέγαρα σπουδαία, αλλά είναι στις χωματερές που δοκιμάζεται.


Εδώ και χρόνια κράτος και Δήμοι μεταφέρουν στην καμπούρα τους το πρόβλημα των συμβασιούχων, χωρίς λύση. Προφανώς επειδή αυτό τους βολεύει όλους. Πότε οι δημοτικές, πότε οι βουλευτικές εκλογές, οι άνθρωποι αυτοί γίνονται εργαλείο πολιτικής ομηρίας. Καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κάθε Δήμος να έχει το δικό του δρόμο. Θέλει να είναι εργολάβοι; Ας είναι. Θέλει υπαλλήλους; Ας τους προσλάβει με τα δημοτικά τέλη. Εννοείται ότι δεν θα γίνει τίποτα. Κάποια στιγμή, όταν οι λόφοι των σκουπιδιών αρχίζουν να ρίχνουν σκιά στο δρόμο, η κυβέρνηση θα πάρει πρωτοβουλία, θα φωνάξει τους συμβασιούχους και θα τους δώσει μία αόριστη υπόσχεση, άντε και με καμιά εξάμηνη παράταση. Στοχευμένη πολιτική για τα σκουπίδια. 


 protagon.gr    

Ένα γράμμα πικρίας στον αγαπημένο μου Αρκά


Aγαπημένε μου Αρκά,

Δεν ξέρω πως σε λένε, ποιος είσαι και από που κρατάει η σκούφια σου. Δεν ξέρω καν αν είσαι ένας ή αν είστε πολλοί. Ποτέ δεν με ένοιαξε για να είμαι ειλικρινής. Δεν το έψαξα γιατί δεν είχε καμία σημασία να μάθω το πραγματικό σου πρόσωπο. Ήσουν για μένα, όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, ένας ήρωας της παιδικής μου ηλικίας. Θυμάμαι τον εαυτό μου να ξοδεύει όλο του το χαρτζιλίκι για να αγοράσει τα καινούρια σου βιβλιαράκια, αλλά και όταν είχες καιρό να βγάλεις καινούρια, έβρισκα να αγοράσω ένα παλιό που δεν είχα. Σε θαύμαζα και μεγάλωσα μαζί σου.


Μεγάλωσα με τις κοινωνικές ανησυχίες του «Ισοβίτη», που μέσα από τη μιζέρια του καταδείκνυε τα στραβά τόσο στο σωφρονιστικό σύστημα, όσο και στην κοινωνία γενικότερα. Μεγάλωσα με τις «Χαμηλές Πτήσεις» και το αυθάδες σπουργίτι που βρισκόταν σε μία μόνιμη εφηβεία γεμάτη ειρωνεία και κόντρες με τον μπαμπά του, τον οποίο όμως κατά βάθος αγαπούσε πολύ, όπως όλα τα παιδιά στην εφηβεία άλλωστε. Μεγάλωσα με τις υπαρξιακές σου αναζητήσεις στη «Ζωή Μετά», και ανακάλυψα το πετυχημένο σόκιν χιούμορ σου μέσα από τον κυνικό σεξισμό της Λουκρητίας.

Αγόραζα την εφημερίδα που παρουσίαζες τα σκίτσα σου, είτε αυτή λεγόταν Ελευθεροτυπία, είτε Έθνος, για να παίρνω συχνά πυκνά μια δόση από την πιο πετυχημένη σάτιρα που γράφτηκε ποτέ σε αυτή τη χώρα. Ταυτίστηκα απίστευτα με τον τρόπο προσέγγισής σου, συμφώνησα άπειρες φορές μαζί σου, αγανάκτησα όταν είδα πολλάκις πως η φωνή της λογικής μέσα στην ελληνική τρέλα βρισκόταν σε μισή σελίδα μιας κυριακάτικης εφημερίδας. Μα πάνω απ'όλα, αυτό που θαύμαζα σε εσένα ήταν ένα πράγμα. Η αδιαπραγμάτευτη, αδέσμευτη και αχρωμάτιστη κατεύθυνση της σάτιρας σου.

Αυτό εδώ και λίγες μέρες σταμάτησε να ισχύει και επίσημα. Είχα αρχίσει να παρατηρώ το ύφος των δημοσιεύσεών σου τους τελευταίους μήνες, αλλά το θεώρησα μία καλοπροαίρετη κριτική στην κυβέρνηση, και πίστεψα πως η κριτική και η σάτιρα θα ήταν ίδια, όποια κι αν ήταν η κυβέρνηση. Γιατί έτσι σε είχα μάθει. Με πρόδωσες Αρκά, και μένα και εκατομμύρια υποστηρικτές σου σε αυτή τη χώρα. Με τρομερή απογοήτευση είδα πως δημοσίευσες στην προσωπική σου σελίδα στο Facebook μια εικόνα, με έναν εκ των πρωταγωνιστών σου να μονολογεί:

«Το ξέρω ότι η συγκέντρωση δεν θα έχει αποτέλεσμα! Ξέρω ότι δεν θα έχει καν κόσμο! Αλλά θα πάω έστω κι αν είμαι μόνος μου! Γιατί πρέπει να καταλάβουν ότι εμείς οι μόνοι μας υπάρχουμε και είμαστε πολλοί!»
Γνώριζα φυσικά πως την επομένη αυτής της δημοσίευσης ήταν η συγκέντρωση στο Σύνταγμα της κίνησης «Παραιτηθείτε». Παρόλο που δηλώνει ανεξάρτητη, είναι τοις πάσι γνωστό πως αυτή η κίνηση έχει την αμέριστη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας (προφανώς). Και πλέον έχει και τη δική σου.

Πήρες θέση Αρκά. Εσύ δεν έπαιρνες ποτέ θέση. Υποστήριξες μία ομάδα έναντι μιας άλλης. Σταμάτησες να είσαι απλός παρατηρητής και έγινες παίκτης. Χρησιμοποίησες τους 761.000 υποστηρικτές σου για να προωθήσεις μία πολιτική εκδήλωση συγκεκριμένου κομματικού χρωματισμού. Την ίδια μέρα «ανέβασες» άλλες τρεις εικόνες, υποστηρίζοντας και προωθώντας την διαδήλωση της επομένης. Κάλεσες τον κόσμο να στηρίξει τους «Παραιτηθείτε» και έχασες αυτό που σε χαρακτήριζε ως τον πιο άξιο εκφραστή της σύγχρονης ελληνικής σάτιρας. Την αντικειμενικότητα σου.

Μην με παρεξηγείς, δεν έχει να κάνει με το ποια διαδήλωση στήριξες. Όποια και αν ήταν θα έλεγα ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εγώ από τον ηθοπλάστη της εφηβείας μου περίμενα περισσότερα, και σίγουρα όχι αυτό. Και αν αναρωτιέσαι γιατί το κάνω τόσο μεγάλο θέμα, αν σου φαίνεται ότι μάλλον το δραματοποιώ κάπως, σκέψου πόσοι Έλληνες σε διαβάζουν και πόσους επηρεάζεις. Σκέψου ότι η σελίδα σου στα κοινωνικά δίκτυα είναι από τις πιο πολυπληθείς πανελλαδικά, αν όχι η πολυπληθέστερη.

Εγώ αγαπητέ Αρκά δεν θέλησα ποτέ να πάρεις θέση. Γιατί αυτό θα χαλούσε όλη την εικόνα που είχα για σένα, όπως και τελικά τη χάλασε. Ήθελα πάντα, να σχολιάζεις τους πάντες και τα πάντα, όποιον θεωρείς εσύ ότι χρίζει καυτηριασμού, χωρίς να επιλέγεις στρατόπεδα. Αυτή σου η τακτική και το ήθος άλλωστε σε έφεραν εδώ που είσαι σήμερα. Εν αντιθέσει με άλλους, στρατευμένους σάτυρους κομμάτων που σήμερα κυβερνάνε τη χώρα, οι οποίοι έχασαν το όποιο κοινωνικό έρεισμα είχαν αποκτήσει στον Έλληνα πολίτη, κάνοντας φτηνή προπαγάνδα υπέρ των κομματικών τους συνεργατών. Δεν θα ήθελα να έχεις μια τέτοια κατάληξη Αρκά.

Σε αφήνω Αρκά, με την ελπίδα να αλλάξεις πάλι πορεία και να επιστρέψεις σε αυτό που σε έκανε τον Αρκά των Ελλήνων. Το εύχομαι όχι μόνο για εσένα, αλλά και εγωιστικά βλέποντας το, για μένα, για να ξαναβρώ την καλή συντροφιά των βιβλίων σου και των σκίτσων σου, από την οποία εξαιτίας σου, από σήμερα αποφάσισα να ξεκόψω.

Φιλικά,

Ένας πρώην θαυμαστής σου


Πρόδρομος Νικολαΐδης 


 huffingtonpost.gr     

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε μήνυση προς όλους για τις Γερμανικές οφειλές


Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, κατά πολιτικών προσώπων και κατά παντός άλλου υπευθύνου, για τις αξιόποινες πράξεις που συνδέονται με την παράλειψη διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, που ανάγονται στα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τον Α' και τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Σύμφωνα με δήλωσή της, η μηνυτήρια αναφορά «στρέφεται εναντίον των σημερινών υπευθύνων της μη διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών, με πλήρη και ρητή αναφορά στην υπαίτια και αξιόποινη παράλειψη και όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων να διεκδικήσουν τις ελληνικές απαιτήσεις έναντι της Γερμανίας».

Στη μηνυτήρια αναφορά υποστηρίζεται, ότι έχουν διαπραχθεί, μεταξύ των άλλων, τα αδικήματα της απιστίας σε βάρος του Δημοσίου, σε βαθμό κακουργήματος και της κατάλυσης θεμελιωδών αρχών του πολιτεύματος.


Επίσης, στην μηνυτήρια αναφορά περιλαμβάνονται δύο εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (2013-2015), σύμφωνα με τις οποίες, το ύψος των οφειλών της γερμανικής αποζημίωσης προς την Ελλάδα, υπερβαίνει τα 341 δισ. ευρώ.   

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Υπάρχουν άλλοι εν δυνάμει σύμμαχοι του ΣΥΡΙΖΑ;


Του Γιάννη Παντελάκη

Μέσω Βρυξελλών, ζητάει προοδευτικές συμμαχίες με σοσιαλιστές, οικολόγους και άλλους φορείς όμορων χώρων και λέει ότι επιλογή του ήταν να μην απαξιώσει την αριστερή ιδεολογία. Στην Αθήνα, συνεχίζει μ' έναν ιδιαίτερα αρμονικό τρόπο την συνεργασία του με τον ακροδεξιό Καμμένο ενώ με τις βαθιά συντηρητικές επιλογές στην ασκούμενη πολιτική που δεν αφορούν μόνο στην οικονομία αλλά στο σύνολο της απαξιώνει την αριστερά. Ο Αλέξης Τσίπρας, είναι ικανός για όλα.

Είναι ικανός ακόμα και να αφήσει κάποια στιγμή στην άκρη τον ακροδεξιό εταίρο και ν αναζητήσει νέες συμμαχίες με άλλους; Ως πρόθεση προφανώς και υπάρχει στην περίπτωση που θα χρειαστεί για να διατηρηθεί στην εξουσία. Αν όχι στο παρόν που η συγκυβέρνηση λειτουργεί με υποδειγματικό τρόπο, αλλά σε κάποια στιγμή στο μέλλον. Κοντινό ή απώτερο, άλλωστε μπορεί να υπάρξουν πολλές απρόβλεπτες εξελίξεις ιδιαίτερα όταν μαθαίνουμε για περίεργα τηλεφωνήματα του Καμμένου με ισοβίτη του Κορυδαλλού.

Το πρόβλημα ωστόσο του ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαίτερα του Τσίπρα ειναι πως αν ποτέ απεγκλωβιστεί από τον Καμμένο ή αν ο τελευταίος αποφασίσει κάποια κίνηση που θα του δώσει περισσότερες πιθανότητες εισόδου στην επόμενη βουλή, οι εν δυνάμει σύμμαχοι του βασικού κυβερνητικού κόμματος θα είναι ιδιαίτερα αρνητικοί σε μια τέτοια εξέλιξη. Το έδειξε και η επιθετικότητα της Γεννηματά στην τελευταία συνάντηση με τον Τσίπρα, παρότι οι πολιτικές αντιδράσεις τέτοιου χαρακτήρα έρχονται και παρέρχονται.

Τα μνημόνια λειτούργησαν ως πολιτικά μίξερ για τα ήδη υπάρχοντα κόμματα ακυρώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις διαχωριστικές ιδεολογικές γραμμές οι οποίες προφανώς και εξακολουθούν να υπάρχουν σε θεωρητικό και ουσιαστικό επίπεδο (το τέλος των ιδεολογιών δεν ήρθε ποτέ και η περίπτωση Corbyn-May το απέδειξε). Ωστόσο, στη μνημονιακή Ελλάδα, οι διαχωρισμοί πήραν διαφορετικό χαρακτήρα και αυτό δεν οφείλεται μόνο στις συγκεκριμένες κατευθύνσεις που έδιναν τα μνημόνια και αφορούσαν σε οικονομικούς μονόδρομους. Μεγάλο ρόλο έπαιξε η πολιτική πρακτική του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να βρει κυβερνητικό εταίρο (τους ακροδεξιούς) και παράλληλα να υιοθετήσει έναν χαρακτηριστικό παλαιοκομματισμό ο οποίος θέλει να περιορίζει καθετί προοδευτικό θα μπορούσε να συμβεί.


Η στάση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ σε συνδυασμό με την αλλοπρόσαλλη τακτική του ΠΑΣΟΚ (που με παραδοσιακούς όρους θ αποτελούσε εν δυνάμει σύμμαχο) το οποίο στην υποτιθέμενη αναγκαστική συγκυβέρνηση με τη Ν.Δ. φάνηκε να βρίσκει έναν βολικό τρόπο για να βρίσκεται στην εξουσία και να προσπαθεί ν' ανασυνταχθεί μετά την μεγάλη κατάρρευση, δημιούργησαν μεγάλες μαύρες τρύπες μεταξύ άλλοτε πολιτικά «συγγενών» κομμάτων. Τρύπες, στις οποίες καθοριστικό ρόλο έπαιξε και το εμφυλιοπολεμικού χαρακτήρα κλίμα επάνω στο οποίο χτίστηκαν πολιτικές καριέρες και αναρριχήσεις. Το μέλλον σε ό,τι αφορά τις κυβερνήσεις συνεργασίας είναι αβέβαιο σ' ένα τόσο κατακερματισμένο κομματικό σκηνικό όπου τα κόμματα είναι διχασμένα ακόμα και ως προς τους εταίρους που θα έπρεπε να επιλέξουν...  


liberal.gr

Κρίσιμο ερωτηματολόγιο επικίνδυνης ασχετοσύνης για κορυφαίες αλλαγές στο Σύνταγμα!


Ένα επικίνδυνο επίσημο έκτρωμα κυκλοφόρησε χτες από την κυβέρνηση που αφορά στο Πολίτευμα της χώρας, τις αρμοδιότητες του Προέδρου, τις βασικές Αρχές της Οικονομίας, τον Όρκο και την Εκκλησία. Πρόκειται για το ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης (με ποιους;) της κατ ευφημισμόν Επιτροπής Διαλόγου για την αναθεώρηση του Συντάγματος με ερωτήματα προς τους πολίτες, που τους κρύβουν τις πολιτικές και ατομικές επιπτώσεις που έχει κάθε απάντηση που καλούνται να δώσουν! Εξαπάτηση ή βλακεία;

Η κυβέρνηση, στην προσπάθειά της να ξεφύγει από τη μέγγενη της Οικονομίας που βουλιάζει αποφάσισε να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα της Αναθεώρησης του Συντάγματος. Χωρίς να έχει συναίσθηση ότι το Σύνταγμα δεν είναι παιχνίδι, αλλά είναι σημαντικότερο από την οικονομία. Γιατί ΑΥΤΟ βάζει τους κανόνες του παιχνιδιού.

Σ αυτό το πλαίσιο η λεγόμενη Επιτροπή Διαλόγου, που έχει για δουλειά της να βάλει συνταγματικά θέματα για συζήτηση στο λαό και απ αυτή τη συζήτηση να φέρει προτάσεις αλλαγής κρίσιμων άρθρων του Συντάγματος, εκπόνησε ένα ερωτηματολόγιο προς όποιον θέλει να απαντήσει από το λαό.

Αφού κάνει μια θεωρητικούρα δήθεν δημοκρατικότητας η Επιτροπή βάζει σε δημόσια διαβούλευση (!) μια σειρά από ερωτήματα, που συμπέρανε ότι είναι άξια λόγου από «αναρτήσεις στο διαδίκτυο για την αναθεώρηση και από κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς».

Από την καταγραφή των ερωτημάτων και τη σοβαρότητά τους συμπεραίνει κανείς αβίαστα ότι αυτοί οι φορείς και οι …διαδικτυακοί πολίτες είναι συγγενείς, φίλοι, συνοδοιπόροι και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ!
Πριν ξεσκεπάσουμε την επικίνδυνη αντιδημοκρατική αρπακόλα των ερωτημάτων να πούμε ότι όταν μιλάμε για το Σύνταγμα μιλάμε για τον νόμο που καθορίζει τις ζωές μας. Τη σχέση μας με την εξουσία, με τους άλλους πολίτες, με τους νόμους.

Η εκπόνηση Συντάγματος απαιτεί βαθειά γνώση κάθε επίπτωσης που έχει κάθε λέξη που το απαρτίζει. Επειδή μια λέξη μπορεί να μετατρέπει τη Δημοκρατία σε δικτατορία και το δικαίωμα σε υποχρέωση. Το Σύνταγμα δεν είναι καταστατικός χάρτης καφενείου και συζήτησης μεταξύ τυρού και αχλαδιού. Θέλει γνώση.

Για να έχει γνώμη ο πολίτης για κάθε άρθρο του Συντάγματος απαιτείται προηγουμένως να ξέρει τι λέει, τι σημαίνει και τι εξυπηρετεί το κάθε άρθρο. Η κάθε λέξη. Το Σύνταγμα έπρεπε να διδάσκεται πριν από ο,τιδήποτε στα σχολεία. Δε συμφέρει, όμως, τις εξουσίες που δήθεν το υπηρετούν παραβιάζοντάς το.

Η κυβέρνηση με την ίδια επιπολαιότητα που ήρθε στην εξουσία, που εκπόνησε τα προγράμματα Θεσσαλονίκης, που έκανε δημοψήφισμα, που έφτιαξε το παράλληλο πρόγραμμα, που δεν ήξερε ποια ήταν η δύναμη των δανειστών και που διαπραγματεύεται και κυβερνά, με την ίδια φέρνει σε διαβούλευση (με ποιους;) κορυφαία άρθρα του Συντάγματος, χωρίς να έχει επίγνωση της ασόβαρης σχέσης μεταξύ της σημασίας των άρθρων και της ασχετοσύνης των ερωτώμενων!

Μα, δεν έχει ο λαός λόγο για το Σύνταγμα που τον αφορά; Φυσικά. Πρώτιστο. Αφού πρώτα του μάθεις ότι όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται από τη Βουλή έχει προεδρευόμενη Δημοκρατία και όταν εκλέγεται από το λαό έχει προεδρική. Κάνει διαφορά; Τεράστια! Στην πρώτη περίπτωση ο Πρόεδρος είναι σχεδόν διακοσμητικός και ισχυρός είναι ο πρωθυπουργός. Στη δεύτερη, ο Πρόεδρος είναι ο ισχυρός και διορίζει και παύει τον πρωθυπουργό!

Πόσοι πολίτες ξέρουν αυτή τη θεμελιώδη διαφορά; Ελάχιστοι. Στο ερωτηματολόγιο της Επιτροπής Διαλόγου, λοιπόν, χωρίς να εξηγείται στους πολίτες αυτό το απλό και σημαντικό, τους ζητιέται να απαντήσουν πώς θέλουν να εκλέγεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας!!! Ποιος αφελής και άμαθος πολίτης δεν θα απαντήσει «από το λαό»; Κανείς !! Πόσοι θα θέλουν «από το λαό» άμα τους εξηγήσεις ότι η Βουλή (οι εκπρόσωποι του λαού) είναι πιο αδύναμη όταν ο πρόεδρος είναι πιο ισχυρός; Έλα ντε!!!

Το ερωτηματολόγιο, λοιπόν, της Επιτροπής Διαλόγου της κυβέρνησης για το Σύνταγμα καλεί το λαό να απαντήσει σε μια σειρά από κρίσιμα τέτοια ερωτήματα χωρίς να εξηγεί στους ερωτώμενους τι σημαίνει κάθε απάντησή τους! Κι αυτό δεν θα ήταν σημαντικό αν οι απαντήσεις όλων των αφελών και πρόθυμων πολιτών δεν καταχωρούνταν για να κατατεθούν με βαρύνουσα σημασία στη συζήτηση για την αναθεώρηση!

Μ αυτή την προοπτική, της βαρύνουσας σημασίας των απαντήσεων των απληροφόρητων και χωρίς γνώση πολιτών, η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος ωθείται με μαθηματική ακρίβεια σε συζήτησεις επιπέδου καφενείου. Κι αυτό δεν είναι το επικίνδυνο. Το επικίνδυνο είναι που η κυβέρνηση με υποκριτικές ιαχές για «το δικαίωμα του λαού να έχει λόγο για το Σύνταγμά του» θα περάσει ο,τιδήποτε τη συμφέρει κομματικά και ιδεοληπτικά!
Παραθέτω δειγματοληπτικά μερικά από τα ερωτήματα της Επιτροπής και ο αναγνώστης μπορεί να βγάλει αβίαστα τα συμπεράσματά του. Όταν ρωτάς κάποιον υπεύθυνα για τον θεμελιώδη νόμο της χώρας πρέπει να του πεις και ποιες είναι οι επιπτώσεις από κάθε απάντηση. Τι αλλαγές επιφέρει και τι σημαίνει στην πράξη. Αλλιώς τον παγιδεύεις για να περάσεις τις θέσεις σου. Λίγο δικτατορία ακούγεται. Και μάλιστα δειλή. Καλυμμένη. Πάμε:
Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας θα πρέπει να γίνεται: άρθρο 32

Με αυξημένη πλειοψηφία από τη Βουλή (όπως προβλέπει το Σύνταγμα)
Απευθείας από το λαό
Από το λαό, αν δεν επιτευχθεί η αυξημένη πλειοψηφία στη Βουλή, χωρίς τη διάλυσή της
Από ειδικό σώμα εκλεκτόρων που θα απαρτίζεται από βουλευτές, περιφερειάρχες και δημάρχους.
Από την Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 στις δύο πρώτες ψηφοφορίες και εφόσον δεν επιτευχθεί η εκλογή με απλή πλειοψηφία στην τρίτη ψηφοφορία για να αποφευχθεί η διάλυση της Βουλής.
Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
Ποιες από τις παρακάτω αρμοδιότητες θα πρέπει να διαθέτει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας; άρθρο 35

Να συγκαλεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών
Να προκηρύσσει δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα κατά την κρίση του
Να απευθύνει διαγγέλματα προς το λαό
Να αναπέμπει στη Βουλή ψηφισμένο νομοσχέδιο.
Να παραπέμπει ψηφισμένο νομοσχέδιο για έλεγχο συνταγματικότητας σε Ανώτατο Δικαστήριο.
Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι το Σύνταγμα θα πρέπει να επεκτείνει τα ασυμβίβαστα με τη βουλευτική ιδιότητα, ποια από τα παρακάτω, κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει να συμπεριλάβει: άρθρο 57
Το ασυμβίβαστο βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας
Το ασυμβίβαστο βουλευτικής και οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας
Τα δύο παραπάνω
 Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
«Οικονομικό Σύνταγμα»
Ποια από τις παρακάτω αρχές θεωρείτε ότι θα πρέπει να κατοχυρωθούν συνταγματικά; άρθρο 106

η αρχή της ανταγωνιστικότητας
η αρχή της επιχειρηματικότητας
η αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού
η αρχή της ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας
η προστασία των επενδύσεων
όλες οι παραπάνω
καμία από τις παραπάνω
Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
Ποιοι από του παρακάτω δημοσιονομικούς κανόνες θεωρείτε ότι πρέπει να κατοχυρωθούν συνταγματικά;

ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός (χρυσός κανόνας)
η θέσπιση ανώτατου ορίου ως προς τα ελλείμματα
ο καθορισμός ανώτατου ορίου δανεισμού σε καθορισμένο ποσοστό του ΑΕΠ
όλοι οι παραπάνω
κανένας από τους παραπάνω
Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
Θεωρείτε ότι η διάταξη του Συντάγματος που προβλέπει αποκλειστικά θρησκευτικό όρκο για τον εκλεγέντα ΠτΔ πρέπει να: άρθρο 33

Καταργηθεί
Διατηρηθεί
Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ    
Το Σύνταγμά μας προβλέπει ότι μεταξύ άλλων βασικός σκοπός της παιδείας είναι και η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης. Θεωρείτε ότι η διάταξη αυτή θα πρέπει: άρθρο 16
Καταργηθεί
Να παραμείνει ως έχει
Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ                
Θεωρείτε ότι το Σύνταγμα πρέπει να εξακολουθεί να ρυθμίζει το καταρχήν καθεστώς διοίκησης της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Ιησού: άρθρο 3

Ναι
Όχι
Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
Και το ερώτημα που βγαίνει αβίαστα από το ερωτηματολόγιο της Επιτροπής Διαλόγου είναι «βαλτοί ή βλάκες;»
Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ.

Γ.Παπαδόπουλός- Τετράδης

   liberal.gr 

Το 35,6% του πληθυσμού στο... κατώφλι της φτώχειας σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ


Με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών 2016, που έδωσε η ΕΛΣΤΑΤ, o πληθυσµός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισµό ανέρχεται στο 35,6% (3.789.300 άτοµα) του πληθυσµού της Χώρας, παρουσιάζοντας µικρή µείωση σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά (3.828.500 άτοµα που αντιστοιχούσαν στο 35,7% του πληθυσµού).

• Ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισµού είναι υψηλότερος στην περίπτωση των ατόµων ηλικίας 18-64 ετών (39,7%)
• Ο πληθυσµός ηλικίας 18-64 ετών που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισµό εκτιµάται για τους Έλληνες σε 38,0% και για τους αλλοδαπούς που διαµένουν στην Ελλάδα σε 59,7%
• Ο πληθυσµός ηλικίας 18-64 ετών που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισµό εκτιµάται για όσους διαµένουν στην Ελλάδα, αλλά γεννήθηκαν σε άλλη χώρα, σε 58,1%
• Το ποσοστό του πληθυσµού, που ενώ δε βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, διαβιεί σε νοικοκυριά µε υλική στέρηση αλλά χωρίς χαµηλή ένταση εργασίας ανέρχεται σε 8,4%
• Το ποσοστό του πληθυσµού, που δε βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, και διαβιεί σε νοικοκυριά χωρίς υλική στέρηση αλλά µε χαµηλή ένταση εργασίας ανέρχεται σε 4,9%
• Το ποσοστό του πληθυσµού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας αλλά διαβιεί σε νοικοκυριά χωρίς υλική στέρηση και χωρίς χαµηλή ένταση εργασίας ανέρχεται σε 6,7%
Από τα επίσημα στοιχεία, προκύπτει επ΄σιης ότι το 21,2% του πληθυσµού βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας (µετά τις κοινωνικές µεταβιβάσεις), το 22,4% σε υλική στέρηση και το 17,2% του πληθυσµού ηλικίας 0-59 ετών διαβιεί σε νοικοκυριά µε χαµηλή ένταση εργασίας.
Τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιµώνται σε 832.065 σε σύνολο 4.168.784 νοικοκυριών και τα µέλη τους σε 2.262.808 στο σύνολο των 10.651.929 ατόµων του πληθυσµού της Χώρας.

   


ΔΝΤ: Καλή η συμφωνία του Eurogroup αλλά όχι άριστη


Η αξιολόγηση μπορεί να έκλεισε, αλλά η Ελλάδα βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο της ενημέρωσης των δημοσιογράφων από τον Τζέρι Ράις, εκπρόσωπο του ΔΝΤ.

Αναφερόμενος στην Ελλάδα, ο Ράις χρησιμοποίησε τη φράση της Κριστίν Λαγκάρντ, πως δηλαδή η συμφωνία του Eurogroup ήταν καλή, αλλά όχι άριστη.«Έγινε ένα σημαντικό βήμα για να επιστρέψει η Ελλάδα στη σταθερότητα και σε βιώσιμη ανάπτυξη», σημείωσε ο Τζέρι Ράις, ο οποίος, όμως, εξέφρασε τις διαφωνίες του Ταμείου σχετικά με τα πλεονάσματα.Ο εκπρόσωπος του IMF ξεκαθάρισε ότι οι «σημαντικές» μεταρρυθμίσεις που πέρασε η Βουλή για τη δεύτερη αξιολόγηση μπορούν μεν να διασφαλίσουν πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ έως το 2022, όμως στη συνέχεια ο στόχος πρέπει να «ψαλιδισθεί» στο 1,5%.Το ΔΝΤ εκτιμά δηλαδή πως ο στόχος των πλεονασμάτων 2% του ΑΕΠ ή και λίγο υψηλότερο από το 2023 έως το 2060, δεν είναι εφικτός.Η μείωση του στόχου είναι απαραίτητη, σημείωσε ο κ. Ράις, προκειμένου να δοθεί στην Ελλάδα επαρκής δημοσιονομικός χώρος για ανάπτυξη, επενδύσεις, μείωση φορολογικών συντελεστών, αλλά και για τη θέσπιση κοινωνικής προστασίας για τους πλέον αδύναμους.Αναμονή για το χρέοςΟ Τζέρι Ράις τόνισε ακόμα πως το ΔΝΤ επιμένει στη θέση του για ελάφρυνση του ελληνικού χρέους και σημείωσε πως περιμένει οι σχετικές δεσμεύσεις των Ευρωπαίων να γίνουν πράξη.Ο κ. Ράις σημείωσε μάλιστα πως το Ταμείο προσδοκά η διαπραγμάτευση για το χρέος να «έχει γρήγορη κατάληξη», τονίζοντας ότι το Ταμείο δεν θα επέλεγε καν τη λύση της επί της αρχής ένταξης στο πρόγραμμα «εάν πίστευε πως δεν υπάρχει καλή πιθανότητα» για συμφωνία.
Το Ταμείο έχει άλλωστε ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να βάλει λεφτά στο πρόγραμμα, αν δεν λυθεί το ζήτημα του χρέους. 

ΕΦΚΑ: Οι νέες ασφαλιστικές εισφορές που θα πληρώνουν οι δικηγόροι

Ο δικηγόρος μπορεί, να αναλαμβάνει υποθέσεις από οποιονδήποτε άλλον, αμειβόμενος είτε ανά υπόθεση είτε με άλλον τρόπο


Εγκύκλιο, με θέμα «Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα με έμμισθη εντολή δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ-Τομέα ΤΑΝ», εξέδωσε ο ΕΦΚΑ.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, έμμισθος δικηγόρος είναι «αυτός που προσφέρει αποκλειστικά νομικές υπηρεσίες, ως νομικός σύμβουλος ή ως δικηγόρος, σε συγκεκριμένο εντολέα, σταθερά και μόνιμα, αμειβόμενος αποκλειστικά με πάγια περιοδική αμοιβή. Ο ίδιος δικηγόρος μπορεί, επίσης να αναλαμβάνει υποθέσεις από οποιονδήποτε άλλον, αμειβόμενος είτε ανά υπόθεση είτε με άλλον τρόπο».

Τα ανωτέρω πρόσωπα, τα οποία, μέχρι τις 31/12/2016, λόγω ιδιότητος, υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. ΕΤΑΑ–Τομέα ΤΑΝ, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, ρητώς αναφέρονται ως κατηγορία ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ υπαγόμενων, από 1-1-2017, στις ρυθμίσεις του άρθρου 38.

Συγκεκριμένα:

Α. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 38 (πρώτο εδάφιο του στ΄ στοιχείου) του ν. 4387/2016, ορίζονται τα ακόλουθα: «3. Καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20%, επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη για τις ακόλουθες, ιδίως, κατηγορίες ασφαλισμένων, διατηρούμενης σε ισχύ του τεκμηρίου της ρύθμισης του άρθρου 2 παρ.1 του α.ν.1846/1951: ……… στ. Για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή και άλλα πρόσωπα ασφαλιστέα, λόγω ιδιότητας, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών. …………....

Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για λογαριασμό του οποίου οι ασφαλισμένοι που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 38, παρέχουν τις υπηρεσίες τους περιοδικά έναντι παροχής. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται και στις κατηγορίες αυτές οι πάσης φύσεως διατάξεις περί εισφορών του τ. ΙΚΑ−ΕΤΑΜ».

Επιπλέον και για την εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων, κατ’ εφαρμογή των γενικά οριζομένων στο άρθρο 38 του νόμου 4387/2016, ισχύουν τα ακόλουθα:

- Ως βάση υπολογισμού των εισφορών ορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές, λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας.

- Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των ασφαλισμένων και των εργοδοτών, από 1-1-2017, ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 ευρώ και προκύπτει ως το δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού και, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, που ανέρχεται στο ποσό των 586,08 ευρώ (παρ. 3 της υπ. ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222/2012).

- Το εν λόγω ανώτατο όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής, όσον αφορά, όμως, μόνο στην εισφορά ασφαλισμένου. (Άρθρο 38 παρ.2β΄).

- Με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 27 του ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α΄/19-12-2016), προστίθεται στην παρ. 2 του άρθρου 38 του 3 ν. 4387/2016 περίπτωση γ΄, σύμφωνα με την οποία καθορίστηκε-ως ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των ασφαλισμένων και των εργοδοτών που, από 1/1/2017, εντάσσονται στον ΕΦΚΑ.

- Το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, το οποίο, επί πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 586,08 ευρώ με ισχύ από 1-1-2017.

Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1512/1985, που προβλέπουν την καταβολή εργοδοτικής εισφοράς σε δικηγόρους με έμμισθη εντολή, καταργούνται από 1/1/2017.

Β. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 4425/2016 (185/Α΄/30-9-16), ορίζεται ότι: «1. Από 1/1/2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών και λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα του παρόντος νόμου, ορίζεται σε ποσοστό 7,10%, επί των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη».

Κατά συνέπεια και για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή, παρακρατούνται, από 1/1/2017, εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, επί της ίδιας ως ανωτέρω βάσης υπολογισμού εισφορών.

Γ. Όσον αφορά την επικουρική ασφάλιση, καταβάλλονται, από 1/1/2017, οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 ασφαλιστικές εισφορές (σχετ. το με αριθμ. Φ80020/οικ22104/Δ15.405/30.6.2016 - Α.Δ.Α.: ΩΒΔ4465Θ1Ω-ΒΥ0 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.).

Συγκεκριμένα, με τις προαναφερόμενες διατάξεις, ορίζονται: «1. Από 1/6/2016 και μέχρι τις 31/5/2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο ΕΤΕΑ όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων, πριν και μετά την 1/1/1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38.

Από 1/6/2019 και μέχρι την 31/5/2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στο ΕΤΕΑ όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων, πριν και μετά την 1/1/1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38.

Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31/12/2015».

Συνεπώς, από 1/1/2017, εισφορές υπέρ επικουρικής κάλυψης παρακρατούνται υπέρ του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) πρώην Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων.

Δ. Με το υπ. αριθ. πρωτ.Φ.80000/οικ. 61689/2215/30.12.2016 (Α.Δ.Α.:7Χ78465Θ1Ω-1Λ3) έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α., για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή δεν υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στους συνεισπραττόμενους από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κλάδους ανεργίας (ΟΑΕΔ–ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ–Λ.ΠΕ.ΑΕ) ΟΕΚ (εργατική κατοικία) & ΟΕΕ (εργατική εστία).

Ε. Με τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4461/2017, αντικαθίσταται η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016, ως ακολούθως: «β. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων και των εργοδοτών, όπου προβλέπεται εργοδοτική εισφορά για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους μισθωτούς. Από 1.1.2017, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στον κλάδο εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ των ασφαλισμένων, από 1.1.1993 και εφεξής, μισθωτών και όλων των πριν και μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένων αυτοτελώς απασχολουμένων ορίζεται σε ποσοστό 4%, υπολογιζόμενο για τους μισθωτούς επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους, όπως προσδιορίζονται στα άρθρα 5 και 38 και για τους αυτοτελώς απασχολούμενους επί του εισοδήματος τους, όπως, ειδικότερα, προσδιορίζεται στο άρθρο 39, εφαρμοζομένου και του άρθρου 98.

Για το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών των μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένων μισθωτών, εφαρμόζονται οι επιμέρους καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών προνοίας στο ΕΤΕΑΕΠ, με εξαίρεση τους μισθωτούς ασφαλισμένους στους τομείς προνοίας του τ. ΕΤΑΠ–ΜΜΕ, των οποίων τα ποσοστά εισφορών υπολογίζονται επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του παρόντος. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το θέμα διαφορετικά καταργείται».

Συνεπώς, από 1/1/2017, εισφορές υπέρ κλάδου πρόνοιας των απασχολουμένων με έμμισθη εντολή δικηγόρων Αθηνών υπέρ του ΕΤΕΑΕΠ τ. Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών παρακρατούνται σε ποσοστό 4%.

ΣΤ. Με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, ορίζονται τα ακόλουθα: «11.α. Ειδικά, για τους δικηγόρους, υπέρ του ΕΦΚΑ καταβάλλεται ποσοστό 20% επί της ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση, για την οποία προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία έκδοση γραμματίου προείσπραξης. Ο οικείος δικηγορικός σύλλογος αποστέλλει στον ΕΦΚΑ τη σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ανά δικηγόρο. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί, μέσω ενσήμων ή της ανωτέρω διαδικασίας, που τα αντικαθιστά, αφαιρούνται από την εισφορά που οφείλει ο δικηγόρος. Ειδικά, για τους δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισθη εντολή, τα ποσά αυτά αφαιρούνται από την εισφορά του ασφαλισμένου. …………… γ. Σε περίπτωση που τα ποσά που καταβλήθηκαν, υπερβαίνουν την προβλεπόμενη μηνιαία εισφορά, δεν επιστρέφονται, αλλά συμψηφίζονται με την ετήσια ασφαλιστική οφειλή του αντίστοιχου έτους».

Μεταξύ άλλων, στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) πραγματοποιείται, κατά τα γνωστά, τον επόμενο μήνα από αυτόν της απασχόλησης (Α.Π.Φ.80000/οικ.60298/1472/23.12.2016 Υ.Α.), στις ημερομηνίες υποβολής που αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο κάθε φορά σε μηνιαία βάση (για το έτος 2017 οδηγίες έχουν δοθεί με το υπ. αριθ. Ε40/879/19.12.2016 Γ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφάλισης–Εσόδων του τ. ΙΚΑ–ΕΤΑΜ), οι δε αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (ΤΠΤΕ) (σχετ. Γ.Ε Ε40/907/14.12.2015, Ε40/535/28.7.2015 και E40/433/10.6.2016 της Διεύθυνσης Ασφάλισης–Εσόδων του τ. ΙΚΑ–ΕΤΑΜ).

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την πρώτη υποβολή ΑΠΔ και, συγκεκριμένα, για τις μισθολογικές περιόδους 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017 και 05/2017, εφόσον οι αντίστοιχες ΑΠΔ υποβληθούν έως 31/07/2017 με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο στην αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ (έδρας του εργοδότη), θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες.

Οι προαναφερθείσες ΑΠΔ πρέπει να υποβληθούν με τύπο δήλωσης:

- (01) - Κανονική, εφόσον δεν έχει υποβληθεί για την ίδια μισθολογική περίοδο ΑΠΔ με απασχολούμενο προσωπικό ή - (04) – Συμπληρωματική σε περίπτωση που έχει ήδη υποβληθεί ΑΠΔ για την ίδια μισθολογική περίοδο.

Οι Πράξεις Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.), που θα προκύψουν από την υποβολή των ανωτέρω ΑΠΔ, θα πρέπει να ακυρωθούν οίκοθεν. Οι ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω μισθολογικών περιόδων, εφόσον καταβληθούν, μέχρι τις 31/07/2017, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες.

Ομοίως, το αρμόδιο υποκατάστημα της έδρας του εργοδότη πρέπει οίκοθεν να ακυρώσει ή να μειώσει κατά το αντίστοιχο ποσό που αναλογεί την πράξη (Π.Ε.Π.Τ.), που θα προκύψει.

Τέλος, οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής ΑΠΔ, μέσω διαδικτύου, για μισθολογικές περιόδους από 06/2017 είναι οι οριζόμενες με το Γενικό Έγγραφο Ε40/879/19.12.2016 της Διεύθυνσης Ασφάλισης–Εσόδων της Διοίκησης τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.


 thetoc.gr